Lager

Na lageru za sopstvene potrebe posedujemo:

  • Nerđajuće limovi različitih debljina, kvaliteta i tipova obrade
  • Nerđajuće profile punog preseka različitih oblika, debljina i kvaliteta
  • Nerđajuće cevne profile i cevi različitih preseka, debljina i kvaliteta
  • Tehničke plastike različitih oblika i kvaliteta
  • Zaptivni elementi različitih oblika, namena i kvaliteta
  • Nerđajuću vijačnu robu različitih prečnika, dužina i kvaliteta